Protean.cz O Nás Pavlína Čížková

Bc. Pavlína Hejdová

Labotantka
Pavlína Hejdová

Pavla absolvovala bakalářské studiium na zdravotnicko-sociální fakultě Jihočeské univerzity. Je zodpovědná vývoj nových produktů a klinické testování.

Vzdělání a profesní kariéra

Střední zdravotnická škola České Budějovice 2012-2016
Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, bakalářský program Zdravotní laborant 2016-2019
Protean s.r.o., Labotantka 2016-nyní