Warning: Undefined variable $body in /var/www/clients/client449/web490/web/infection-diagnosis.php on line 63
Protean – AUMED test RT - LAMP Assay SARS-CoV2
Protean.cz AUMED test RT - LAMP Assay SARS-CoV2
Print page

Diagnostika pomocí izotermální amplifikace DNA (LAMP, RT-LAMP)

Společnost Protean s.r.o. vyvinula technologii pro jednoduchou diagnostiku nejrůznějších patogenů a specifických sekvencí DNA a RNA založenou na izotermální amplifikaci. Technologie se opírá o vlastní produkci amplifikačních enzymů BstI DNA polymerázy a ProRT Reverse Transcriptase a plně vyhovuje certifikačním standardům CE IVD. Na technologické řešení diagnostiky byla podána patentová přihláška.

Hlavní výhody:

 • Nenáročnost na laboratorní vybavení a personál – vhodné pro mobilní laboratoře a okamžité testování (POCT), není potřeba PCR cykler.
 • Výsledky jsou k dispozici do jedné hodiny – možnost odečtu prostým okem nebo mobilním zařízením (i spektrofotometricky).
 • Obrovská průchodnost testu – lze analyzovat stovky vzorků najednou.
 • Značné snížení nákladů oproti klasickým PCR testům při zachování stejné citlivosti a spolehlivosti.


  Testování zaměstnanců

  Společnost Protean s.r.o. nabízí komplexní řešení preventivního testování viru SARS-CoV-2 (COVID-19) pro firmy a zaměstnavatele. Nabízíme nový bezbolestný odběr kloktáním pomocí samoodběrové soupravy i následné testování odebraných vzorků. Informace o dostupnosti a cenách na tel. 380 120 427, nebo na info@protean.cz.


  Komerční řešení - RT-LAMP Assay SARS-CoV2

  Souprava AUMED test RT-LAMP Assay SARS-CoV2 je určena pro diagnostiku přítomnosti viru SARS-CoV-2 ve vzorcích izolované virové RNA - pro 45 vzorků.

  Princip testu

  AUMED test RT - LAMP Assay SARS-CoV2 Technika molekulární amplifikace RT-LAMP (Reverse transcription - Loop mediated isothermal amplification – reverzní transkripce a izotermální amplifikace zprostředkovaná smyčkou) umožňuje amplifikaci nukleových kyselin s vysokou specifičností, účinností a rychlostí za izotermálních podmínek - tedy za konstantní teploty, dosažitelné v inkubátorech, hybridizačních pecích či sušárnách. Výsledky jsou spolehlivě odečítány na základě barevné změny pouhým okem.Test zahrnuje detekci viru SARS-CoV2 a detekci interní kontroly (IC) pro kontrolu správného odběru a zpracování vzorku.

  Obsah soupravy

  • Krabička s reagenciemi pro 45 testů
  • Sáček, obsahující 96 jamkovou PCR destičku a plato víček sbarvou ve světlotěsném obalu, skladovat při pokojové teplotě, víčka v původním světlotěsném obalu nebo ve tmě

  Potřebný materiál nedodávaný se soupravou

  • Automatické a multikanálové pipety
  • Odpovídající rezervoár na reakční směsi
  • Pipetovací špičky s aerosolovými filtry RNAse a DNAse free
  • Zařízení pro inkubaci destiček při 63 °C.

  Citlivost testu

  • Ekvivalentní citlivost s qPCR do Ct 36-38
  • Odpovídá 10ti kopiím viru na ul vzorku